לוח שנה

image.jpg

בשנה בפלאנאס יש שניים עשר חודשים בני עשרים ושמונה ימים כל אחד ובין כל שלושה חודשים שבוע של פסטיבל.
שמות הימים הם: יום הכוכבים, יום השמש, יום הירח, יום האלים, יום המים, יום האדמה ויום המנוחה. יום המנוחה, כשמו כן הוא, משמש למנוחה. יום האלים משמש לסגידה ושאר הימים הם ימי עבודה.

לוח שנה

Project 30 themalker themalker