ממלכות

אארדי, הממלכה הגדולה
אול
אולק, דוכסות
אולק, מחוז
אולק, נסיכות
אונוול, מדינה חופשית, חברה בליגת הברזל
אורנסט, דוכסות
אורנסט, מחוז
אחוות הארגמן
אידי, מחוז, חבר בליגת הברזל
איוז
ארכי ברונות ראטיק
ארכיפלג רסיסי גלים
ארץ הספר גראן
ארץ העצמות
ארצות המגן
ארצות הספר של ביסל
בישופות אלמור
בלאקמור
ברוני הים
דוכסות טנת’
הארכי כוהנות של ולונה
הדוכסות הגדולה של ג’וף
החברה המקורננת
הייפולק, עמק הולורדיווה
הכס הקדוש של מדגיה
הפרובינציה הדרומית
הפרובינציה הצפונית
הקנטונים המאוחדים של פרנלנד
הרוזנות והעיירה ורבובונק
חוף הפרא
חליפות אקביר
טוסמיט
יאומנרי
מחוז סונדי, חבר בליגת הברזל
ממלכות השודדים
ממלכת נירונד
ממלכת סלין
ממלכת פוריונדי
ממלכת פראי הכפור פרוצטי
ממלכת פראי הקרח קרוסקי
ממלכת פראי השלג שנאי
ממלכת קיאולנד
מצודת אגרוף אבן
מצודת נסיכי הים
נוודי הזאב (וגויור)
נוודי הטיגריס (צ’אקייק)
נוודי הערבות
סולטנות זייף
עמק הקוסם
ערבות פאינימס (שבטים)
פומארז’
קט
רוזנות סטריץ’
ריבונות האיים (נסיכות), חברה בליגת הברזל
תיאוקרטיית פייל

ממלכות

Project 30 themalker themalker