אסונות והגירה

שורשי האיבה בין המעצמה הסואלית והאימפריה הבאקלונית נשכחו מזמן, אבל תוצאות המלחמה נמשכות אפילו עד ימינו. לאחר עשרות שנות סיכסוך, הקוסמים הסולואיסים המטירו חורבן על הבאקלונים. ההרס היה גדול כל כך שעד ימינו איש לא יודע מה הייתה צורתו של הקסם שהביא אותו. ערים שלמות ואנשים רבים מספור נמחו מעל פני האדמה, רק סימנים מעטים נותרו מהציוויליזציה הגדולה ששיגשגה בין הרי סולהוט וים דראמידג’.
colorless_fire.jpgבתגובה, קבוצת קוסמים-כוהנים באקלונים נאספה במעגלי אבני המגן הידועים בשם טובאג באראגו והורידו את גשם האש השקופה על ראשי אויביהם השנואים. השמיים מעל המעצמה הסואלית נפתחו וכל היצורים והדברים מתחת לקרע הזוהר שבשמיים נשרפו כליל.
האסונות הללו היו כה קשים, שעד היום כמעט כל תושב בפלאנאס יודע מה הם האסונות התאומים. הערבות הצחיחות וים האבק הם תזכורות גיאוגרפיות לכח הקסם הבלתי מרוסן שאבד מאז, ואולי זה לטובה.
אלפים שרדו את השנים המוקדמות של הסיכסוך הסואלי-באקלוני מכיוון שנמלטו מזרחה מעל הרי ערפילי הקריסטל. האוארידיאנים, התאחדות של שבטים ברבריים שגרו בקרבת האימפריות היריבות, ראו במלחמות סימן שעליהם להגר מזרחה ולחפש את גורלם. הם היו הקבוצה הראשונה שנכנסה לארצות הפלאן וקראו להן הפלאנאס.
פליטים סולואיסים הגיעו מעט אחריהם, לעתים שיתפו פעולה עם האוארידיאנים כדי להשקיט את הארץ אבל לעתים קרובות יותר נלחמו נגדם עליה. במשך למעלה ממאתיים שנה, סואלים ואוארידיאנים לחמו על השליטה באיזור שבין ערפילי הקריסטל וחוף סולנור. ברוב הקרבות הושפלו הסואלים והם נאלצו להידחק לשולי הפלאנאס.
למרות שכמה באקלונים היגרו מזרחה, רבים אחרים נמלטו צפונה לעבר הרי יאטיל או אל חופי ים דראמידג’, שם תרבותם העתיקה עדיין פורחת עד עצם היום הזה.

אסונות והגירה

Project 30 themalker Stee1ight